Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
RODO pomaga chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych.
Jako fotograf działający na terenie UE wprowadziłem szereg zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

W każdej chwili macie prawo wglądu do treści tych danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mariusz Duda MD z siedzibą w Krakowie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Jako fotograf działający na terenie Unii Europejskiej wprowadziłem szereg zabezpieczeń, aby Twoje dane były chronione zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej. Jeśli informacje zawarte tutaj nie są wystarczające, skontaktuj się ze mną: e-mail: 1mariuszduda@gmail.com.
 3. Twoje dane mam dlatego, że podałeś je sam w różnych sytuacjach:
  • wysyłając e-mail z zapytaniem lub dzwoniąc do mnie
  • wypełniając formularz na tej stronie
  • wysyłając do mnie zapytanie na jednym z portali społecznościowych jak np. facebook, instagram
  • pisząc do mnie w jednego z portali z którym współpracuję np. Wedding.pl, Ślub na głowie
  • podpisując ze mną umowę o wykonanie reportażu ślubnego albo sesji zdjęciowej

  Jako że wizerunek też jest daną osobową, przy wykonywaniu zdjęć także przetwarzam Twoje dane osobowe.

 4. Twoje dane są przetwarzane w celu
  • spełnienia warunków umowy czyli wykonywanie zdjęć tak w postaci cyfrowej jak i w postaci odbitek
  • kontaktu w celu realizacji umowy
  • kontaktu w celach marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem
  • publikacji wizerunku na stronie, w mediach społecznościowych oraz w portalach z którymi współpracuję- jeśli wyraziłeś na to zgodę
 5. Zgodnie z RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych:
  • prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 6. Ze względów czysto technicznych, zgodnie z rozporządzeniem RODO muszę niektóre Twoje dane osobowe powierzyć zewnętrznym firmom. Dane cyfrowe w postaci umów, zdjęć przechowuję na serwerach chmurowych Google LLC. Hosting, poczta, social media – Google LLC, Facebook Inc., Hekkonet.
 7. Twoje dane zabezpieczam w następujący sposób:
  • formularze i dane osobowe na tej stronie zabezpieczone są certyfikatem SSL.
  • poczta, media społecznościowe, pliki przechowywane w chmurach zabezpieczone są hasłami, logowaniem dwuetapowym i ograniczonym do kilku urządzeń
  • dyski zabezpieczone są tak przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym
 8. RODO jest przepisem nowym, zatem wciąż uczę się poprawnie stosować przepisy w nim zawarte. Zgodnie z doświadczeniem i wiedzą będę modyfikował moją politykę tak, aby maksymalnie zwiększać bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych osobowych.